Panime üheskoos aluse uuele traditsioonile

Täna, 18. aprillil 2019, panime aluse uuele meie kooli traditsioonile. Pärast lõpukella aktust suundusime  alevi keskväljakule. Kõige ees käsikäes meie kooli kõige väiksemad ja kõige suuremad kooliõpilased ning nende järel kogu koolipere. G. Lurichi kuju juures süütasid abuturiendid küünlad ning lugesid ette palve Lurichile:
Lurich, sa oma vaimu ja väega,
suunanäitaja pronksise käega,
anna meile ootust ja lootust,
et tulevik toob vaid helget muutust.
Siin on me süda ja juured,
me ei unusta seda!
Kas kuuled?
Seejärel kinkisid esimese klassi õpilased igale abituriendile õhupalli, mille tänased päevakangelased koos soovidega lendu lasid. G. Lurichi kuju jäi ehtima 96. lennu poolt kujundatud lint. Aitäh, oli ilus algus!
Fotod: Ly Ipsberg

Suurepärased tulemused G. Lokotari mälestusvõistluselt laskmises!

Meie kooli 1. võistkond (Richard Veelaid, Maris Nõmmiste, Emma Laansalu, Celly Vaarik) saavutas G. Lokotari mälestusvõistlustel laskmises 10. klasside üldarvestuses 1. koha ja gümnaasiumite üldarvestuses 2. koha.

Meie kooli 2. võistkond (Kristjan Kilk, Kaisa Kangur, Johanna Kuddi, Pert Erik Purge) saavutas 10. klasside arvestuses 2. koha ja gümnaasiumite üldarvestuses 3. koha.

Meie kooli põhikooli võistkond (Merily Tambik, Laura Kõiv, Külly Teer, Kristo Prinken) saavutas põhikoolide üldarvestus 2. koha.

Palju õnne ja aitäh juhendajatele!

Õpilasesinduse liikmete tegus päev Tallinnas

Eile oli meie kooli õpilasesinduse liikmetel sisukas päev. Külastati TalTech Mektory Tahnoloogiakooli ning osaleti põnevates animatsiooni ning TV tehnika töötubades.

Inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavooru tulemused

10. aprillil toimunud veebipõhise inimeseõpetuse olümpiaadi piirkonnavooru tulemused:

5. klasside arvestuses saavutas Angelina Alt 1. koha ja Eliise Joonas 9. koha.

7. klasside arvestuses Liisi Prits 6. koht ja Getrin Raudsepp 10. koht.

8. klasside arvestuses kuulus 1. koht Kuldar Kuusemäele ja 2. koht Sandra Salumäele.

Olümpiaadi lõppvoor toimub  8. mail Tallinnas Tervise Arengu Instituudis ja meie koolist on sinna kutsutud Angelina Alt ja Kuldar Kuusemäe.

Palju õnne ja aitäh õpilasi juhendanud õpetajatele!

Väike-Maarja valla laste lauluvõistlus “Popp Tipp – Popp Täpp”

13. aprillil toimus traditsiooniline Väike-Maarja valla laste lauluvõistlus “Popp Tipp-Popp Täpp”. Žürii hindas meie kooli õpilaste lauluoskust väga kõrgelt:

5-7 aastaste seas laulis ennast I kohale Kristofer Vinkel.

8-10 aastastest oli I koha vääriline Rasmus Villem Lood ja II koha vääriline Jette Kriit.

Eripreemia anti Janette Udeküllile.

11-13 aastaste seas saavutas I koha Karlotte Lood ja III koha Elisabeth Ervald.

14 aastaste ja vanemate lauluneidude vanuseklassis tulid kõik kolm auhinnalist kohta meie kooli:

I koht Gerli Kaur

II koht Keneli Pohlak

III koht Birgit Veermets

Popp-Täpi tiitel omistati Rasmus Villem Loodile ja Popp-Tipuks valiti Karlotte Lood.

Palju õnne ja aitäh laululapsi õpetanud õpetajatele!

 

Teadusvõistlus „Katsekakk 2019“ Väike-Maarja Gümnaasiumis

Väike-Maarja Gümnaasiumi eestvedamisel toimus projekti “Kaasaegse ja teaduspõhise õpikäsituse kujundamine ja rakendamine Lääne-Virumaa koolides ehk Lääne-Viru Värkstuba” raames teadusvõistlus „Katsekakk 2019“.

Võistlustel osales 12 meeskonda, 8 koolist. Teadusvõistlus koosnes kahest praktilisest ülesandest. Võistlejatel tuli juhendi järgi ja etteantud materjale kasutades ehitada sild, mille kandevõime oleks vähemalt 2 kilogrammi. Loodusainete laboris keskendusid õpilased bioloogia, keemia ja füüsika ülesannete lahendamisele.

Põhikooli astmes saavutas meie kooli meeskond koosseisus Krislyn Kitsing, Erik Reinart ja Johanna-Jeta Rauhala II koha.

Gümnaasiumi astmes tuli meie kooli I koht, meeskonda kuulusid Keneli Pohlak, Mait Suursaar ja Richard Veelaid.

Palju õnne ja aitäh kõigile, kes võistluste õnnestumisesse panustasid! Eriline tänu projektijuht Anneli Küttile!

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee