Gümnaasiumi kantselei on taas avatud alates 13. augustist

Seoses puhkustega on Väike-Maarja Gümnaasiumi kantselei SULETUD alates 09. juuli kuni 10. august 2018.

Kooli astumise dokumente võtame vastu alates 13. august 2018.

Väike-Maarja gümnaasiumist saadeti teele 95. lend

21. juunil lõpetas Väike-Maarja gümnaasiumi 95. lend.

Abituriente saatsid õnnitluskõnedega teele direktor Marje Eelmaa, klassijuhataja Ivi Vainjärv, vallavanem Indrek Kesküla, õpilasesinduse president Keneli Pohlak, õpetajad Ants Rikberg ja Egne Liivalaid, 11. klassi nimel Janelle Laukse ja Krete Hurt. Lõpetajate nimel võttis sõna Cristijanne Manninen.

Lisaks gümnaasiumi lõputunnistusele sai iga lõpetaja tänukirja just talle omaste tugevuste koolis kasutamise eest.

Mona Seppern – autasustatud kuldmedaliga, tänukirjaga eduka osalemise eest  õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti Vabariigi presidendi auhindadele, õpilasesinduse juhtimise eest, aktiivse osalemise eest rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ning kooli esindamise eest Euroopa Noorte parlamendi Eesti 18. Riiklikul sessioonil

Liisa Siirak – autasustatud kuldmedaliga, tänukirjaga eduka osalemise eest õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti Vabariigi presidendi auhindadele, aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, kooli esindamise eest Euroopa Noorte parlamendi Eesti 18. Riiklikul sessioonil ning näitlejameisterlikkuse eest Paula Brehmina filmilinal

Kristjan Baiduža – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ja imelise hääle andjana Karl Kadakale filmilinal

Sander Hanni – autasustatud tänukirjaga eduka osalemise eest inglise keele olümpiaadil ja Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest, Sander on lõpetanud muusikakooli klarneti erialal

Kerdo Kivivare – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest rahvatantsus, suurepäraste tulemuste eest korvpallis ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Gerttu Kuntro – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Tiiu Laidsalu – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Brigitta Luik – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest ning  Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Cristijanne Manninen – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Henri Matikainen – autasustatud tänukirjaga suurepäraste tulemuste eest korvpallis ja  Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Eneli Mägi – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse ja Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Robert Põldmaa – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest praktilise õppe välilaagrites, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ning imeline hääle andmise eest Juhan Kukele filmilinal,  Robert on õppinud muusikakoolis flööti ja saksofoni

Sten Saaremäel – autasustatud tänukirjaga suurepäraste tulemuste eest korvpallis, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Ander Talu – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest rahvatantsus, suurepäraste tulemuste eest korvpallis ning Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest

Kevin Tobreluts – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses ja rahvatantsus, Kaitseministeeriumi poolt hõbedase rinnamärgiga riigikaitseõpetuse läbimise eest ja näitlejameisterlikkuse eest Georg Lurichina filmilinal ning Eesti iseseisvusmanifesti ettekandjana

Kakskümmend kolm noort suundusid põhikooli lõputunnistusega uude eluetappi

21. juunil toimus Väike-Maarja gümnaasiumi pidulik põhikooli lõpuaktus, kus lõputunnistuse said 23 noort.

Oma sõnavõttudega õnnitlesid lõpetajaid ja meenutasid läbitud teed direktor Marje Eelmaa, klassijuhataja Heli Reinart ning 8. klassi nimel Anete Tomingas ja Eikki Eikkinen, õpilasesindusest Keneli Pohlak. 9. klassi nimel kõneles Markus Remiküll ning Väike-Maarja valla poolt õnnitles volikogu esimees Ene Preem.

Iga lõpetaja sai lisaks põhikooli lõputunnistusele ka tänukirja, kus kirjas just tema tugevused.

Marleen Marjapuuautasustatud kiituskirjaga väga hea õppimise eest, tänukirjaga eduka osalemise eest Best in English võistlusel ja inglise keele olümpiaadil, maakonna kirjandikirjutajate konkursil ja matemaatika võistlustel, aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses, draamaringi töös, mälumängus ja rahvatantsus,  Marleen on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal

Eliis Mätasautasustatud kiituskirjaga väga hea õppimise eest, tänukirjaga eduka osalemise eest ajaloo ja bioloogiaolümpiaadil, aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses, draamaringi töös ja rahvatantsus, Eliis on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal

Ege-Ly Petermannautasustatud kiituskirjaga väga hea õppimise eest, tänukirjaga eduka osalemise eest inglise keele ja bioloogiaolümpiaadidel ning matemaatikavõistlustel, üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil, aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses, draamaringi töös, rahvatantsus ja mälumängus, Ege-Ly on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal

Evelyn Kala – autasustatud tänukirjaga julgete arvamusavalduste eest

Kaisa Kangur – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, eduka osalemise eest eesti keele ja bioloogiaolümpiaadil ning mälumängus

Kristjan Kilk – autasustatud tänukirjaga kohusetundliku suhtumise eest õppetöösse ja sõbralikuks klassikaaslaseks olemise eest

Aleksander Kopso – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, eduka osalemise eest üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil, aktiivse osalemise eest draamaringi töös ja mälumängus, Aleksander on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal

Johanna Kuddi – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest draamaringi töös

Emma Laansalu – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, säravate ülesastumiste eest õhtujuhina, aktiivse osalemise eest draamaringi töös

Karet Laissar – autasustatud tänukirjaga raamatute kirgliku lugemise eest

Richard Lehtlaan – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest draamaringi töös ja rahvatantsus

Aare Luhaäär – autasustatud tänukirjaga tasa ja targu sihile jõudmise eest

Karli-Joosep Matrov – autasustatud tänukirjaga näitlejameisterlikkuse eest Karl Kadakana filmilinal ja vahvate vemmalvärsside kirjutamise eest

Mattias Preisfreund – autasustatud tänukirjaga aktiivse osalemise eest draamaringi töös

Pert-Erik Purge – autasustatud tänukirjaga näitlejameisterlikkuse eest Paula Brehmi pianistina filmilinal

Markus Remiküll – autasustatud tänukirjaga säravate ülesastumiste eest õhtujuhina, aktiivse osalemise eest draamaringi töös

Liisi Sillamaa – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, osalemise eest bioloogiaolümpiaadil, Liisi on õppinud muusikakoolis klaveri erialal

Arlet Suviste – autasustatud tänukirjaga tööka suhtumise eest õppetöösse lõpusirgel

Armo Zirk – autasustatud tänukirjaga püüdliku suhtumise eest õppetöösse

Celly Vaarik – autasustatud tänukirjaga rõõmsameelseks klassikaaslaseks olemise eest

Richard Veelaid – autasustatud tänukirjaga hea õppimise eest, eduka osalemise eest üleriigilisel kodanikupäeva viktoriinil, keemiaolümpiaadil, matemaatika võistlustel, bioloogiaolümpiaadil, aktiivse osalemise eest õpilasesinduse tegevuses, rahvatantsus ja mälumängus, Richard on lõpetanud muusikakooli klaveri erialal

Rayan Veia – autasustatud tänukirjaga püüdlikkuse eest eksamiperioodil

Silver Väina – autasustatud tänukirjaga visaduse eest põhikooli lõpule jõudmisel

Meie õpilaste riigieksamite tulemused ületasid Eesti keskmiseid

Väike-Maarja gümnaasium saab rõõmu tunda käesoleval aastal lõpetava, 95. lennu riigieksamite tulemuste üle, mis  ületasid Eesti keskmiseid tulemusi kõigil kolmel kohustuslikul eksamil.

Inglise keele riigieksami keskmine tulemus Väike-Maarja gümnaasiumis oli 83% (Eesti keskmine 74,7%), õpilastest oli kõrgeim tulemus 91%. Matemaatika riigieksami tulemustest oli kooli kõrgeim tulemus 97%. Kooli keskmine oli matemaatikas 48,5% (Eesti keskmine 47%). Eesti keele riigieksami keskmine tulemus oli 95. lennul 68,7% (Eesti keskmine 62,2%), kooli kõrgeim tulemus 88%.

12. klassi inglise keele õpetajaks oli Tuuli Saksa, matemaatika õpetajaks Heli Reinart ja eesti keele õpetajaks Merike Kuhhi.

Tule õppima Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassi!

10. klassi saab kandideerida põhikooli lõpetanud õpilane, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on vähemalt rahuldavad, kaasaarvatud käitumise hinne.

Gümnaasiumi 10. klassi astumisel esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja

1) kirjaliku avalduse (Avaldus-gümnaasiumiastmesse-astumiseks)

2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja

3) tervisekaardi

4) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi (originaal) koos hinnetelehega

5) viimase õppeaasta klassitunnistuse

6) kaks fotot 3×4

Õpilase vastuvõtt otsustatakse põhikooli lõpetamise tulemuste ja vestluse alusel.

Vestlused toimuvad 2018. aastal 25. juunil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Vainomaa saavutas küberolümpial 3. koha

11. klassi õpilane Mark Vainomaa saavutas küberolümpial 14-19aastaste seas 3. koha.

Lisainfo: https://www.facebook.com/kyberolympia/photos/a.1690810837879588.1073741828.1690605254566813/1842018792758791/?type=3&theater

 

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee