Väike-Maarja Gümnaasiumile omistati Ettevõtliku kooli HÕBETASE

2021. aasta kevadel viis Väike-Maarja Gümnaasium läbi Ettevõtliku õppe enesehindamise koos Lääne-Viru Arenduskeskusega.

Ettevõtliku hariduse standard on kvaliteeditunnuste kirjelduste ja hindamiskriteeriumite kogum, mille alusel õppeasutused mõistavad üheselt, mis on ettevõtlik õpe, oskavad seda rakendada süsteemselt oma edukuse hindamiseks. Standard on seotud õppeasutuste sisehindamisega ja lähtub riiklikust õppekavast. Standardi alusel hinnatakse ettevõtliku hariduse rakendamisel toimunud muutusi õppeasutustes.

Ettevõtliku õppe hindamise standardi eesmärk oli teada saada, kuidas Väike-Maarja Gümnaasium rakendas ettevõtlikku õpet „Ettevõtliku kooli“ programmi raames ajavahemikul september 2018 kuni juuni 2021.

Hindamine viidi läbi kahes osas: esimese etapina toimus õppeasutuse enesehindamine, mida nõustas jooksvaltLääne-Viru Arenduskeskus, teises osas seirekomisjoni-poolne välishindamine õppeasutuses (ainetundide külastused, huvigruppide fookusintervjuud), millele järgnes teavitamine saadud tulemustest.

Hindamisprotsessi lõpptulemuseks on hinnang sellest, et kool vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele kõigis olulistes koolielu puudutavates valdkondades ning saab õiguse kasutada ametlikult nimetust „Hõbetaseme ettevõtlik kool“. Hõbetase kehtib alates 01.01.2022 kuni 31.12.2024.

Jätkame teekonda kuldtaseme suunas!

Iseseisva õppimise päevad

19. oktoobril ja 5. novembril on meie koolis iseseisva õppimise päevad. Kuna kõik õpetajad osalevad nendel päevadel Tartu Ülikooli koolitusel, siis õpivad kõik õpilased iseseisvalt kodudes. Täpsem info selle päeva õpiülesannete kohta edastatakse ekooli kaudu.

Huviringe nendel päevadel ei toimu.

3. koht maakondlikult õpioskuste olümpiaadilt

Maakondlikul 6. klasside õpioskuste olümpiaadil saavutas meie kooli võistkond 3. koha. Võistkonda kuulusid Karmel Laar, Jette Kriit, Mattias Ojasaar, Eliis Vatt ja Reino Kallas.

Palju õnne ja aitäh, õpetaja Helina Lükk!

Algklasside majas ootavad omanikke unustatud esemed

Miks on hea märgistada laste riided ja jalanõud? See on vajalik selleks, et ei juhtuks sellist olukorda😔. Algklasside majas ootavad omanikke väga paljud riideesemed.

1.a klassi sünnipäevatervitus koolile

1.a klassi õpilased joonistasid kooli sünnipäeva puhul pilte. Õpetaja Ele-Riin Vend pani joonistustest kokku toreda tervitusklipi. Palju õnne, armas kool!


Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 367

Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 368
2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST                    

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee