2023. aastal tähistab meie kool 150. aastapäeva ja gümnaasiumi lõpetab 100. lend.
 • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.
 • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.
 • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.


Meie kool liitus programmiga “Kiusamisest vabaks!”

 • Programm „Kiusamisest vabaks!“:
 • on töötatud välja Taani Roskilde ülikooli teadlaste poolt;
 • on kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse ja põhikooli riiklikes õppekavades kirjeldatud õppekava alusväärtuste ja üldpädevuste kujundamise põhimõtetega;
 • ennetab riskikäitumist ja areneb lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda;
 • on suunatud lastele, spetsialistidele, lapsevanematele ja kogukonnale;
 • on paindlik ja kergesti lõimitav igapäevaeluga terves haridusasutuses;
 • loob meeskonnas ühised teadmised kiusamise ennetamiseks;
 • tagab kindlustunde ja sujuva ülemineku lasteaiast kooli, kuna on kasutuses enamikes Eesti lasteaedades;
 • on pikaaegselt uuritud ja rakendatud;
 • põhineb värskeimatel kiusamist käsitlevatel uuringutel;
 • täiendab pidevalt metoodilisi materjale;
 • annab positiivseid tulemusi ja vähendab kiusamist;
 • ei too haridusasutusele kaasa püsikulusid.

Programmi eestvedajaks Eestis on MTÜ Lastekaitse Liit. Programmi „Kiusamisest vabaks!“ rakendatakse Eesti lasteaedades alates aastast 2010, koolides alates aastast 2013 ning sõimerühmades ja  lastehoidudes alates aastast 2018. Eestis programmi viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel.

Sünnipäevakaartide näitus kooli raamatukogus

Algamas on kooli sünnipäevanädal ja sünnipäeva juurde on ikka kuulunud õnnitluskaart.
Raamatukogus ongi näitus õpetajatele kingitud imeilusatest ja erilistest sünnipäevakaartidest. Enamuse kaarte meisterdas õpetaja Eda.

Õpetajad, kas teie mäletad neid?
Kohtumiseni raamatukogus!

Sügiskohvik algklasside majas

Algklasside majas reedel, 7.oktoobril vahetundides 4.a ja 4.b sügiskohvik. Müügil magusat, soolast, hoidiseid ja muid sügisande. Maksmine sularahas.

Koolikoti uuring

Sellel aastal  on õpilasesindus võtnud südameasjaks erinevate klasside õpilaste koolikoti kaalumise. Soovime teada, kas koolikoti kaal jääb normide piiridesse ning kindlasti soovime tõsta õpilaste teadlikkust nende õigustest. Õpilase koolikoti lubatud raskus on fikseeritud Tervisekaitsenõuetes kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

Ranitsa (koolikoti) lubatud raskus (koos sisuga) on 4.-6. klassi õpilasel 3,5 kg ja 7.-9. klassi õpilasel 4,5 kg. Viisime läbi kaalumise ajavahemikul 5.-9. september. Kaalumistulemused näitasid, et enamasti jääb õpilase koolikoti kaal normide piiridesse. Piirnormi ületas 5. klassi koolikott esmaspäeval, 6. b klassi koolikott esmaspäeval ja teisipäeval, 6. a klassi ja 9. klassi koolikott teisipäeval, 7. a klassi koolikott teisipäeval ja neljapäeval. Kaalumisel võtsime arvesse ainult õppevahendid ilma koolikotita kuigi tegelikult tuleb arvestada mõlemat. Eraldi kaalusime ära õpilaste koolikotid ja saime teada, et koolikotid võivad olla olenevalt tootjast ja disainist väga erineva kaaluga. Õpilaste koolikoti kaal jäi vahemikku 170 g- 1,6 kg.

Võrdlesime õpilaste koolikoti kaalu ja nende tunniplaani ning jõudsime järeldusele, et paaristunnid vähendavad oluliselt koolikoti kaalu. Seega teeme ettepaneku rakendada rohkem paaristunde. Õpilastele paneme südamele, et  koolikoti soetamisel tuleb jälgida ka selle raskust.

Kohe, kui muutub tunniplaan viime läbi uue kaalumise, et näha kas olukord on paranenud.

Õpilasesinduse president Andriana Ingeroinen

Lääne-Virumaa MV murdmaajooksus

29. septembril toimusid Rakveres, Palermo Terviserajal Lääne-Virumaa MV murdmaajooksus. Karolina Alt saavutas I koha, Marit Võhma II koha ja Angelina Alt III koha.

Palju õnne!


Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 367

Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 368
2022/23 õppeaastat läbiv teema
"Kultuuriline identiteet"

Otseviited

HITSA_logo_EST              

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee