Algklasside õpilastel olid külas kelgukoerad

Teisipäeval, 8. veebruaril, toimus Väike-Maarja Gümnaasiumi algklasside maja hoovis talispordipäev, millest võtsid osa 1.-4. klassi õpilased.  Õpilased liikusid paralleelklassiga koos  ühest tegevuse punktist teise. Kokku oli ettevalmistatud neli tegevuspunkti: laptuu, teatevõistlused, tantsuõpetus ja tutvumine kelgukoertega.  Igas punktis oli tegevust läbi viiv õpetaja. Laptuud korraldas Marje Eelmaa, teatevõistlust viisid läbi Raiko Ramul ja Sander Ramul, tantsuõpetust korraldas Egne Liivalaid. Minu vastutada oli kelgukoertega tutvumise töötuba. 11. klassi praktilise tööna uurin ma kelgukoeri. Milliste tõu omadustega nad on, milline on nende koerte iseloom, kuidas neid kasvatatakse ja aretatakse? Samuti on minu töö eesmärgiks tutvustada seda tõugu algklassiõpilastele ning juhtida tähelepanu koera, kui lemmiklooma, võtmisel vastutusele, mida toob kaasa koera võtmine. Eriti kelgukoera, kes on väga energiline töökoer.  Talispordipäevale õpilastele Siberi huskysid tutvustama  kutsusin Kreekness Racing Huskies kenneli.  Kenneli omanik Margus Harak tutvustas õpilastele Siberi Huskysid ja näitas varustust, mida kasutatakse kelkude vedamisel. Kaasa oli ta  võtnud kaks imearmast huskyt: Frida, kes oli 5- aastane emane koer  ja tema õepoja Yukoni, kes oli alles 9-kuune. Päev sujus tujuküllaselt, lastele  väga meeldis koertega tutvuda, neid paitada, sügada ja koertelt musi saada. Samuti said mõned lapsed koertele kala pakkuda. Tänukoti külalistele aitas täita Rotaks-R OÜ. 

Suur aitäh Väike-Maarja Gümnaasiumile, et võimaldasite mul osaleda talispordipäeva korralduses, külalistele Kreekness Racing Huskies kennelile, sponsorile Rotaks-R OÜ’le ning kõikidele osalejatele! 

Lilli-Ly Hiieliad

Väike-Maarja gümnaasiumi 11. klassi õpilane

Margus Harak koos Frida ja Yukoniga. (erakogu)

Õpilased Fridat sügamas (erakogu)

Yukon ja Frida (erakogu)

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee