HTM juhised alates 7. veebruarist

Alates esmaspäevast s.o 7.02.2022 muutub lähikontaktsete õpilaste karantiini jäämine.

7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses.

Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini. Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga. Esmaspäevast, 7. veebruarist jõustuv muudatus puudutab vaid lähikontaktseid õpilasi, vaktsineerimata/põdemata õpetajatel tuleb lähikontakti korral siiski 7 päevaks karantiini jääda.

Lõpetatakse laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue.

14. veebruarist ei kehti COVIDi-tõendi nõue riigisiseselt enam kuni 18-aastastele (k.a) lastele ja noortele või selle õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatele noortele. Õpilastelt ei nõuta enam koroonatõendit kohvikusse, kinno, teatrisse, näitusele vm minnes. Vajadusel tuleb vanuse tõestamiseks esitada õpilaspilet või muu dokument.

Kiirtestimine üldhariduskoolis.

Alates järgmisest nädalast testivad Väike-Maarja Gümnaasiumi õpilased ja töötajad jälle kaks korda nädalas. HTM-i poolt saabus uus kogus teste. Kõikidele õpilastele on kätte jagatud esmaspäevane so 7.02.22 kiirtest.

Järgmise nädalal saavad õpilased hiljemalt kolmapäeval veel viis kiirtesti.  Peale esmaspäevast testimist on järgmised testimise kuupäevad:

10.02.22 neljapäev

14.02.22 esmaspäeva

17.02.22 neljapäev

21.02.22 esmaspäev

25.02.22 reede

Peale koolivaheaega so 7.03.22 testivad kõik õpilased ja töötajad koolis.

Maskide kandmine.

Maskide kasutamine siseruumides vähendab viiruse levikut ja nakatumisohtu märgatavalt. Soovitame tungivalt õpetajatel, juhendajatel ja noorsootöötajatel kanda maski. Maski soovitame tungivalt kanda õppeasutuses ka õpilastel, eriti olukordades, kus puutuvad kokku eri klasside õppurid. Ka Teadusnõukoda on kinnitanud, et maskid on tõhusad viiruse leviku ennetamiseks ning nakkusohtu vähendab oluliselt see, kui kõik inimesed ruumis kannavad maski.  Meie koolis kehtib maski kandmise kohustus alates 12. eluaastast.

Distantsõppele suunamine

Viiruse leviku takistamiseks või muudel põhjustel (paljud õpilased puuduvad, õpetajad haigestunud vm) on vajadus osa klasse või kogu õppeasutus distantsõppele saata. Distantsõppele minemise kooskõlastab kool Terviseametiga.

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee