Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...




Vastuvõtt

Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi  ja 10. klassi  2022/2023. õppeaastaks.

1. klassi õppima asuvate õpilaste lapsevanematelt võetakse avaldusi vastu alates 01.06.2022. Avaldused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@vmg.v-maarja.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse.

10. klassi õppima asuvate õpilaste lapsevanematelt võetakse avaldusi vastu 11.08. – 31.08.2022. Avaldused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@vmg.v-maarja.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse.

Tutvu infoga : http://vmg.v-maarja.ee/vastuvott-10-klassi/

Sisseastumisvestlused toimuvad õpilastega kokkuleppel. Vestlusele võtta kaasa avalduses märgitud lisadokumendid.

Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Avaldus 1. klassi astumiseks

Avaldus gümnaasiumiastmesse astumiseks





2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST      

       

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee