Vastuvõtt

Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Õpilaste vastuvõtt 1. klassi  ja 10. klassi  2023/2024. õppeaastaks.

1. klassi õppima asuvate õpilaste lapsevanematelt võetakse avaldusi vastu alates 01.06.2023. Avaldused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@vmg.v-maarja.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse.

10. klassi õppima asuvate õpilaste lapsevanematelt võetakse avaldusi vastu 19.06. – 31.08.2023. Avaldused esitada digitaalselt allkirjastatult aadressil info@vmg.v-maarja.ee või tuua paberkandjal kooli kantseleisse.

Tutvu infoga : http://vmg.v-maarja.ee/vastuvott-10-klassi/

Sisseastumisvestlused toimuvad õpilastega kokkuleppel. Vestlusele võtta kaasa avalduses märgitud lisadokumendid.

Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Avaldus 1. klassi astumiseks

Avaldus gümnaasiumiastmesse astumiseks

2023/24 õppeaastat läbiv teema
"Keskkond ja jätkusuutlik areng"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee