Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Väike-Maarja Gümnaasiumi kriisikomisjoni teavitus

Seoses COVID-19 nakatanute arvu kasvava trendiga Eestis ja selleks, et me kõik jääksime terveks ning saaksime jätkata õppetööd kontaktõppes, oleme oma kooli kriisimeeskonnaga võtnud vastu mõned korralduslikud otsused.

  1. Õpilaste vanematel on võimalus saata õpilasi kuni koolimajade välisusteni ja koolipäeva lõppedes oodata neid samuti väljaspool koolihooneid. Vanematel koolimajadesse mitte siseneda!
  2. Kokkusaamiseks koolitöötajatega leppida eelnevalt aeg kokku. Kohtumisel on soovitatav kanda maski.
  3. Tuletame meelde, et haigusnähtudega õpilane jäetakse koju.
2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee