Tule õppima Väike-Maarja gümnaasiumi 10. klassi!

10. klassi saab kandideerida põhikooli lõpetanud õpilane, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on vähemalt rahuldavad, kaasaarvatud käitumise hinne.

Gümnaasiumi 10. klassi astumisel esitab sisseastuja või tema seaduslik esindaja

1) kirjaliku avalduse (Avaldus-gümnaasiumiastmesse-astumiseks)

2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja

3) tervisekaardi

4) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi (originaal) koos hinnetelehega

5) viimase õppeaasta klassitunnistuse

6) kaks fotot 3×4

Õpilase vastuvõtt otsustatakse põhikooli lõpetamise tulemuste ja vestluse alusel.

Vestlused toimuvad 2018. aastal 25. juunil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otseviited

HITSA_logo_EST                      

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee