Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Logopeed

Logopeed Merle Kiigemaa –

algklasside majas ja gümnaasiumi peamajas

Logopeed toetab õpilase arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks koolis.

Logopeed osaleb erivajaduste väljaselgitamisel, logopeedilise abi planeerimisel ning korraldamisel.

Logopeedi töö eesmärgiks on suulise ja kirjaliku kõne loome-ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine, kujundamine ja taastamine.

Erilise tähelepanu all on esimese kooliastme õpilaste kõneravi vajaduste väljaselgitamine.

Logopeedilise abi tegevuse sisu:

-kõne hääldusliku külje korrigeerimine;

-sõnavara laiendamine ja aktiviseerimine;

-lugemis-ja kirjutamispuuete kõrvaldamine.

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST      

       

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee