Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Tänusõnad algklasside raamatukogu ülesannete lahendajatele

Algklasside raamatukogu ülesande lahendamisest võttis osa 47 hakkajat õpilast.

Kõige suurem osavõtjate arv kuulus 1. klassile – 13 õpilast. Järgnesid 2.b – 12 õpilasega ja 2.a – 9 õpilasega. Sel korral juhtus nii, et nutikamateks osutusid ehk koore korjasid just poisid.

Maksimumi punkte: 20 – kogusid kaks esimese klassi poissi Oliver Borodin ja Märt Obring ning teisest b klassist Ragnar Vaarik. Neile järgnes 3.a klassist 19 punktiga Kaarin Veelaid. 18 punkti kogusid teise b klassi õpilased Rasmus Villem Lood ja Kemo Kroll. 17 punkti sai kokku teise a klassi õpilane Robin Mathias Engaste.

Olge ikka julged ja hakkamist täis, sest ütleb ju vanasõnagi: „Julge hundi rind on rasvane“.

Algklasside raamatukoguhoidja tädi Liidi

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee