Ootame õppima 10. klassi!
Väike-Maarja Gümnaasiumis on:
  • • mitmekesine valikainete süsteem (riigikaitse, pääste, politsei, piirivalve, ettevõtlus, kokandus, draamaõpetus, pilliõpe, rahvatants ning võimalus valida kursuseid Tartu Ülikooli Teaduskoolist ning Edumus School programmist)
  • •võimalus luua õpilasfirma
  • •Värkstuba
  • •palju erinevaid huviringe ning aktiivne õpilasesindus
  • •väga head sportimisvõimalused
  • •maitsev toit ja õpilaskodu võimalus


Loe edasi siit...
Täna on sünniaastapäev kunstipedagoog Aleksander Remmelil

Täna on sünniaastapäev kunstipedagoog Aleksander Remmelil.

Remmel töötas Väike-Maarja algkoolis juhina (1919–1920). Hiljem sai temast kunstiõpetaja ja koolijuht mitmes Tartu koolis, olles ka Tartu Kunstikooli direktor (1951-62).

Ta uuris kunstipedagoogikat, pidas loenguid õpetajate suve- ja täienduskursustel. Juurutas nn. temaatilis-loomingulist õpisuunitlust, mis tõi eesti laste töödele rahvusvahelise tunnustuse.

Remmel on kirjutanud õpikuid ja käsiraamatuid, koostanud üldhariduskoolide kunstiõpetuse programme, avaldanud ajakirjades “Kasvatus”, “Taluperenaine”, “Nõukogude Kool” jt. kunsti ja kasvatust käsitlevaid artikleid.

Teoseid: “Perspektiivi-õpperaamat koolidele” (1924); “Ilustamisõpetus” (1927); “Otstarbekohane ja ilus kodu” (1932, 1937); “Rõivakunst ja mood” (1933); “Värvused ja värvuskooskõlad” (1940); “Kunstilise kasvatuse klass ja õppekabinet” (1968); “Värvuse õpetuse album” (1972); “Joonistamise ja kunstiõpetuse ajalugu” (1981); “Joonistamise ja kunstiõpetuse metoodika põhijooni I-II” (1981); “Peatükke kunstiajaloost” (1989, kaasautoritega).

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee