Põhiväärtused

Meie koolis õpivad kõik, nii õpilased kui õpetajad

  • Igaüks on oma õppimises eriline – märkame ja arvestame seda ning toetame kõigi võimete avanemist.
  • Tunnustame pühendumist ja eksimustest õppimist.

Koos jõuame kaugemale

  • Hoolime endast ja toetame teisi.
  • Meie traditsioonid ja ühistegevused hoiavad ühtsustunnet – osaleme aktiivselt.

Oleme ettevõtlikud tegutsejad

  • Toetame uuenduslike ideede väljapakkumist ja elluviimist.
  • Seame julgeid eesmärke ja võtame vastutuse nende poole liikumise eest.

 

2021/22 õppeaastat läbiv teema
"Väärtused ja kõlblus"

Otseviited

HITSA_logo_EST          

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee