Põhiväärtused

Meie koolis väärtustatakse

Ausust ja austust

Tolerantsust

Koostööd

Õppimist

Traditsioone

Tervislikku eluviisi

Tervet eluhoiakut

Avatust

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee