Väike-Maarja looduskool Ebaveres

KIK

2010. aasta aprillis esitas Väike-Maarja Gümnaasium projekti „Väike-Maarja looduskool Ebaveres“ KIKi keskkonnateadlikk

use maakondliku alamprogramm raames ning pälvis sealt ka heakskiidu.

Projekti eesmärgiks on mitmekesistada loodusõpetuse ja bioloogia õppe võimalusi. Toetuse abil soetati gümnaasiumile loodusklassi tarvis binokulaarsed stereomikroskoobid, mida on väga hea kasutada näitmaterjali (orgaanilised ained, taimne materjal, selgrootud, erinevad materjalid) vaatlemiseks ja uurimiseks, mis on üheks oluliseks õppeprotsessi osaks. Lisaks soetati luubid, vee- ja mullatermomeetrid ja erinevad testid,  mida õuesõppe ja välitööde raames õpilased kasutada saavad.

Edaspidi on plaanis kujundada Ebavere maastikukaitsealale ja selle lähiümbrusesse loodusvaatluste ja materjali kogumise baas. Väike-Maarjasse aga rajada laboriklass, kus õpilased saavad läbi viia praktilisi tunde, mis lähtuksid nii uuest õppekavast kui õpetaja soovidest. Lisaks koolitööle on kavas neis ruumides läbi viia loodusringi tunde ning koolitusi nii Väike-Maarja valla, kui ka teiste valdade loodushuvilistele ning õpetajatele.

Otseviited

HITSA_logo_EST                      

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee