15. oktoobril külastas kooli lastekirjanik Juhani Püttsepp

15. oktoobril külastas meie kooli lastekirjanik ja Maaülikooli loodusteaduste kooli eestvedaja, bioloog ning õpetaja JUHANI PÜTTSEPP. 

Kirjanikuga  kohtumisel osalesid lisaks 5.-7. klassi õpilastele ka algklasside majast 4. klasside lapsed.

Külaline näitas pilte loodusest ja rääkis juurde jutte põnevamatest seikadest oma loodusretkedel. Palju pilte oli loomadest, peamiselt just koertest.

Saime teada, et eriti südamelähedane oli kirjanikule gibraltari laevakoera tõugu koer Saku. Temaga juhtunud lugudest kirjutas Juhani Püttsepp ka raamatu „Gibraltari laevakoerte ühing“. Peagi ilmub Juhani Püttsepalt ka uus lasteraamat – järg koeralugudele.

Raamatukogus oli kolme nädala jooksul võimalik tutvuda Juhani Püttsepa raamatute näitusega. 5.–7. klassi õpilastele lugesin raamatust „Juhani jutte“ ette ühe huvitekitava loo, mis just kõige põnevama koha peal pooleli jäi, kutsudes õpilasi raamatut lugema.

Näitust käisid vaatamas ja jutukest kuulamas ka 4. B klassi õpilased.

 

Raamatukogu juhataja Karin Kiik

15.10.2015

kirjanikuga kohtumine 010

Ettelugemispäev

14. oktoobril alustasid 5. klassi õpilased Külli, Ingrid, Kristiina, Gerli, Raine, Kerli-Karmela, Mia Sandra, Mikk, Joosep, Carl-Robert, Brian ja Marili teist koolitundi muuseumis, et lugeda vanu koolilugusid lugemiskoerale. Selle üritusega tähistasime nii kooli 142. aastapäeva kui ka ettelugemispäeva. Lugemiskoera rollis oli koolidirektori koer Marta, kes elas oma osasse nii suurepäraselt sisse, et uinus jutte kuulates.

Mõned ettelugejate arvamused:

*Mulle meeldisid lood, sest need olid huvitavad ja lõbusad.

*Mulle meeldis koer Marta. Ta oli väga hea kuulaja.

*Mulle meeldis neid lugusid kuulata ja ka ise lugeda.

*Mulle meeldis lugeda teistele ja ka lugemiskoer Martale.

*Mulle meeldis ettelugemine väga ja teised meie klassi õpilased oleksid ka võinud lugema tulla.

Kõik osalejad said mälestuseks tänukaardid ja energia taastamiseks kommi, Marta muidugi veidi lihakama maiuse.

Aitäh tublidele lugejatele ning lugemiskoer Martale ja tema perenaisele!

Raamatukogu juhataja Karin Kiik

14.10.2015

Lugemiskoer_10.2015

12.-16. oktoober 2015 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  9. oktoober 2015

 

12.–16. oktoobril on gümnaasiumis KOOLI SÜNNIPÄEVANÄDAL. 

 

ESMASPÄEVAL, 12. oktoobril

 • Kell 8.00 gümnaasiumi 5.–12. klass ÕPILASTE KOGUNEMINE.
 • Kell 8.15 matriklite kätteandmise tseremoonia 10. klassile. Osalevad ka 11. ja 12. klass.
 • Kell 8.00 õppekeskuses õpetajate infominutid.
 • Kell 9.00 algklasside majas 1.–4. klassi ÕPILASTE KOGUNEMINE.
 • Kell 10.35 gümnaasiumi õpetajate infominutid.
 • Kell 11.00–15.00 Teaduskooli loodusainete füüsikapäev. Osalejate nimekiri stendil.

 

TEISIPÄEVAL, 13. oktoobril

 • Kell 11.00 gümnaasiumis KOOLI  AASTAPÄEVAJOOKS.
 • Anneli Kütt Porkuni koolis tutvustamas õppimisvõimalusi Väike-Maarja õppekeskuses.

 

KOLMAPÄEVAL, 14. oktoobril

 • 2. ja 3. tund 5. klass muuseumis ETTELUGEMISPÄEVAL.
 • 12. klassi 7 õpilast Rakveres KARJÄÄRIKONVERENTSIL. Buss väljub kell 9.00.  Osalejate nimekiri stendil.
 • Gümnaasiumis I veerandi hinded.

 

NELJAPÄEVAL, 15. oktoobril

 • Ettelugemispäev algklasside majas. Loevad 4. klasside õpilased.
 • 9. klassid õppeekskursioonil Tartus.
 • Kell 10.55 õppekeskuse saalis 4. –7. klassi õpilased kohtumas kirjanik J. Püttsepaga.
 • Kell 14.30 kooli nõukogu koosolek.
 • Kell 15.00 gümnaasiumi 1.-9. klassi klassijuhatajate I veerandi aruanded kooli kantseleisse.
 • Kell 19.00  algkoolis üritus ÖÖBIMINE KOOLIMAJAS.

 

REEDEL,  16. oktoobril

 • Kell  8.00 suures võimlas toimub 1.–2. klassi õpilastele Eesti Korvpalliliidu projekti „100 Kooli“ raames korvpalli ABC.
 • Kell 9.00 gümnaasiumi saalis 1.–12. klassi õpilastele KOOLI AASTAPÄEVA AKTUS.
 • Kella 9.50–13.30 gümnaasiumi 5.–12. klassidele HUVITAV KOOLIPÄEV.
 • Gümnaasiumi 5 kursusega ainete esimese kursuse hinded.
 • Kell 13.00 õppekeskuses turismi-, majutuse- ja toitlustuse õppekavarühma töökoosolek.

 

 

EELINFO:

 • 19.–23. oktoober gümnaasiumis KOOLIVAHEAEG.
 • 19.–20. okt gümnaasiumi õpetajatel koolitused. Täpsem info stendil.
 • Kell 15.30 õppekeskuses transporditehnika õppekavarühma töökoosolek.

Kohtumine lastekirjanik J. Püttsepaga 15. oktoobril

Järgmisel neljapäeval, 15. oktoobril, on Väike-Maarja gümnaasiumil külas lastekirjanik ja loodusmees (Eesti Maaülikooli Loodusteaduste koolist) Juhani Püttsepp. Ta kohtub 4.-7. klasside õpilastega õppekeskuse saalis, et rääkida loodusest ja oma raamatutest.

 

Kooliraamatukogu juhataja Karin on juba käinud klassides kirjaniku raamatuid tutvustamas, samuti saab gümnaasiumi peamaja raamatukogu näitusel ülevaate J. Püttsepa raamatutest. Raamatukogu ootab külla.1221_14586_s_s_Kohtumine_lastekirjaniku_J_Puttsepaga_15_oktoobrje77i

5.-9. oktoober 2015 Väike-Maarja gümnaasiumis ja õppekeskuses

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI JA ÕPPEKESKUSE JUHTKONNA INFOLEHT  02. oktoober 2015

 

 

ESMASPÄEVAL, 05. oktoobril

 • ÕPETAJATE PÄEV. Õpetajad kogunevad kell 8.00 õppekeskuse saali. Päeva täpsem info stendil. Õpilasliinid väljuvad kell 12.45 gümnaasiumi suure maja juurest.
 • Kell 12.30 õppekeskuse õpilastele ROOSIDE SÕDA (klass 219).

 

 

TEISIPÄEVAL, 06. oktoobril

 • Ökokrati teemapäeval 3.a ja 3.b klass. 
 • 7. klass õppeekskursioonil Endla rabas. Väljasõit kell 10.00.
 • Kell 10.35 gümnaasiumi õpetajate infominutid.
 • Õpilaskodus filmiõhtu.

 

 

KOLMAPÄEVAL, 07. oktoobril

 • 1A, 1B ja 3B klass Rakveres teatris.
 • Marje Eelmaa Rakveres koolijuhtide teabepäeval.

 

 

NELJAPÄEVAL, 08.oktoobril

 • Kell 14.30 kooli nõukogu koosolek.

 

 

REEDEL,  09.oktoobril

 • Kell 7.40 algklasside maja õpetajate infominutid.
 • Marje Eelmaa, Anneli Kütt, Helve Leemets ja Merike Tammus koolitusel.

 

 

 

EELINFO:

 • 12.- 16. okt gümnaasiumis SÜNNIPÄEVANÄDAL. Täpsem info stendil.
 • K, 14. okt gümnaasiumis I veerandi hinded.
 • N, 15. okt kell 18.30 algkoolis üritus ÖÖBIMINE KOOLIMAJAS.
 • R, 16. okt gümnaasiumi 5 kursusega ainete esimese kursuse hinded.
 • R, 16. okt HUVITAV KOOLIPÄEV.

Väike-Maarja õpetajad vaatasid õpetajate päeval minevikku ja tulevikku

Väike-Maarja gümnaasiumi ja õppekeskuse töötajad alustasid tänavust õpetajate päeva digipädevuste arendamisega ning jätkasid Väike-Maarja muuseumis rännakuga hariduse ajalukku.

Ühtlasi sai alguse käesolevat õppeaastat läbiv igakuine digiesmaspäeva traditsioon, mil õpetajad juhendavad üksteist erinevate veebikeskkondade kasutamisel. Idee sai alguse kevadel õpetajate seas läbiviidud digipädevuste uuringust, millest direktor Marje Eelmaa õpetajate päeva hommikul kokkuvõtte tegi. Oktoobrikuisel digiesmaspäeval juhendasid ja julgustasid kolm gümnaasiumi õpetajat teisi katsetama veebikeskkonda Kahoot!. Novembri algul jagavad järgmised õpetajad oma kogemusi mingi õpikeskkonnaga ja õpetavad kolleegidelegi, et õppetöösse vaheldust ja õpilasi köitvat digisärtsu tuua.

 

Edasi suunduti Väike-Maarja muuseumisse, kus endiseid ja praeguseid pedagooge tervitas vallavanem Indrek Kesküla, kes võrdles õpetajaid kirjanikega, kes loovad homset ühiskonda. Muuseumi juhataja Marju Metsmani ja direktori Marje Eelmaa juhendamisel rännati hariduse ajalukku. Muuseumitund kätkes endas tervet koolipäeva – alustati häälte puhtaks laulmisega, jätkati 1920ndate kooli komblus- ja käitumisreeglitega ning tutvuti kooli kroonikaraamatu väljavõtetega 1930.-40. aastatest. Matemaatika tunnis prooviti jõuda õige vastuseni arvelaua, tahvli ning krihvli-tahvli abil, kirjatehnika tunnis prooviti sule ja tindiga kirjutamist ning pandi oma loovus ja teadmised proovile loodusõpetuse tunnis.

 

Päev jätkus traditsioonilise aktusega koolis ning muljete jagamisega gümnasistidega, kes olid tava kohaselt ise õpetajate päeval kõigile klassidele tunde andnud.

Õpetajad muuseumitunnis

Õpetajad muuseumitunnis


Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 367

Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 368
Otseviited

HITSA_logo_EST                      

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee