13. MAIL 2023. aastal tähistab meie kool 150. aastapäeva ja gümnaasiumi lõpetab 100. lend.
  • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.
  • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.
  • Läbi õppeaasta toob 100. lend päevavalgele unustusse vajunud traditsioonid.


Liikumisväljakutse VMG 150 1. vahefinish

Tuletame meelde, et 21. novembril tehakse esimene liikumisväljakutse VMG 150 kokkuvõte. Arvesse lähevad kõik, kellel on 20. novembriks kogutud 150 kilomeetrit. Need, kes kasutasid muid liikumisrakendusi peavad edastama enda väljavõtted hiljemalt 20. novembriks aadressile helina.lykk@vmg.v-maarja.ee.

Meie noored osalesid Virumaa noorte kodu-uurimiskonverentsil

20. oktoobril toimus Viru Instituudi eestvedamisel Lääne-Virumaa Keskraamatukogus kuues Virumaa noorte kodu-uurimiskonverents. Konverentsile kutsuti esinema ja tänati 2022. aasta kodu-uurimiskonkursil osalenud parimaid koduloouurijaid ning nende juhendajaid. Käesoleva õppeaasta konkursile laekus 35 tööd 14 koolist. Konkursitöid hindas komisjon, mille koosseisus olid erinevate mäluasutuste esindajad ja õpetajad. Töid hinnati 5- pallisüsteemis: töö teema/sisu pärimuslikkus, olulisus piirkonnale, kogukonnale või perele; vastavus õpilastöödele esitatud nõuetele (probleemiasetus, uurimuslikkus, enda panus; keeleline ja vormistuslik korrektsus); erinevate valdkondade (nt ajalugu, ühiskonnaõpetus, keel, kirjandus) lõimimine; digipädevuste rakendamine ja kodulooliste andmebaaside kasutamine. Komisjon arvestas ka leidlikkust ja originaalsust teema valikul ja avamisel, allikmaterjali originaalsust ning allikate mitmekesisust ja usaldusväärsust.

Meie koolist tutvustasid konverentsil oma töid: Marili Kiisk „Nikolai Jallai – minu uhke häälega Seto vanavanaisa”; Astor Argos ja Andreas Rotka „Virtuaalne mälumäng „Kultuuriline mäluretk Väike-Maarja vallas”” ning Robin Põdra „Tõnis ja Johannes Põdra – kommunismiohvrid”. Tööde juhendajaks oli õpetaja Kristi Põdra. Konverentsi esitlused on nähtaval aadressil https://viruinstituut.ee/noorte-kodu-uurimiskonkurss-2022-esitlused/

Aitäh, õpetaja Kristi Põdra!


Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 367

Notice: Undefined index: hide-ellipses in /home/la02/23424952/vmg/wp-content/plugins/wp-paginate/wp-paginate.php on line 368

2022/23 õppeaastat läbiv teema
"Kultuuriline identiteet"

Otseviited

HITSA_logo_EST                

Aadress: Pikk 1, 46202 Väike-Maarja, Lääne-Virumaa | Tel: +372 327 0910 (peamaja) | E-post: info@vmg.v-maarja.ee